Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie specjalnym na realizację zadania publicznego pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej” (rok 2023)

W dniu 21 lutego 2023 r. została złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej oferta na realizację zadania publicznego pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej”, stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia.

Złożoną ofertę zamieszcza się:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem opolskie.pl.

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na realizację zadań w trybie specjalnym, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, zlecanych przez Województwo Opolskie lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego, każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7  dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 7 marca 2023 r., w jednej z wybranych form:

 • mailowo na adres: bdo@opolskie.pl
 • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
  1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, w Opolu,
  2. Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu,
 • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  Piastowska 14, 45-082 Opole.

Dla zachowania terminu wniesienia uwag liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.02.2023
Wytworzono przez: Caritas Diecezji Opolskiej
Opublikowano: 28.02.2023, 14:46
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 28.02.2023, 14:48
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 53

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry