Zarządzanie zasobami wodnymi (4.3.1)

Ogłoszenia o naborze:

w terminie: od dnia 08 lipca 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r.

Ogłoszenie – Gminy

 

w terminie: od dnia 23 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r.

Ogłoszenie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ogłoszenie – Gminy

Wykaz gmin z liczbą lat suszy

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Formularze

Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz wniosku WoPP  – Zasoby wodne – wersja 2 z

Instrukcja WoPP_Zasoby wodne – wersja 2 z

 

Umowa

Formularz umowy – wersja 2 z

Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe – wersja 2z

Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek – wersja 2 z

Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne przed 22.06.2016 – wersja 2 z

Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne po 22.06.2016 – wersja 2 z

Zał. nr 4 do umowy – RODO – wersja 2 z

Wniosek o płatność

Formularz wniosku WoP  – Zasoby wodne – wersja 2 z

Instrukcja WoP_Zasoby wodne – wersja 2 z

 

ARCHIWUM

Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz wniosku WoPP  – Zasoby wodne – wersja 2 z

Instrukcja WoPP_Zasoby wodne – wersja 2 z

Formularz wniosku WoPP  – Zasoby wodne – wersja 1 z

Instrukcja WoPP_Zasoby wodne – wersja 1z

Wniosek o płatność

Formularz wniosku WoP  – Zasoby wodne – wersja 2 z

Instrukcja WoP_Zasoby wodne – wersja 2 z

Formularz wniosku WoP  – Zasoby wodne – wersja 1 z

Instrukcja WoP_Zasoby wodne – wersja 1z

Metryczka

Wytworzono: 13.09.2022
Wytworzono przez: Wiesława Deręg
Opublikowano: 13.09.2022, 15:23
Opublikowano przez: Wiesława Deręg
Zmodyfikowano: 04.06.2024, 11:22
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 893

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry