Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Lokalnych Grup Działania

Wytyczne nr 11/2/2022 – w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zał. nr 1 do Wytycznych nr 11/2/2022
Zał. nr 2 do Wytycznych nr 11/2/2022
Zał. nr 2a do Wytycznych nr 11/2/2022
Zał. nr 3 do Wytycznych nr 11/2/2022
Zał. nr 4 do Wytycznych nr 11/2/2022

Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zał. nr 2 do Wytycznych nr 10/1/2022

Wytyczne nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania

 

ARCHIWUM

Wytyczne nr 8/1/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania

Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 7/1/2020
Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 7/1/2020
Załącznik nr 2a do Wytycznych nr 7/1/2020
Załącznik nr 3 do Wytycznych nr 7/1/2020
Załącznik nr 4 do Wytycznych nr 7/1/2020

Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017
Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 6/4/2017
Załącznik nr 3 do Wytycznych nr 6/4/2017
Załącznik nr 4 do Wytycznych nr 6/4/2017

Wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania

 

Metryczka

Wytworzono: 30.06.2022
Wytworzono przez: Wiesława Deręg
Opublikowano: 30.06.2022, 09:18
Opublikowano przez: Wiesława Deręg
Zmodyfikowano: 27.12.2022, 09:45
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 331

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry