Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów (7.4)

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność 6z 
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_6z (PDF) 

 

Archiwum

Ogłoszenie o naborze

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność 5z – aktualizacja styczeń 2021 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_5z (PDF) – aktualizacja z 31 marca 2021 r.

Formularz umowy o przyznanie pomocy (3z)
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (3z)
Załącznik nr 2 Wykaz działek (3z)
Załącznik nr 3 – Kary administracyjne przed 22.06.2016_21.11.2019 (3z)
Załącznik nr 3a – Kary administracyjne po 22.06.2016_21.11.2019 (3z)

Umowa o przyznaniu pomocy_2z_Targowisko
Formularz zmiany umowy o przyznanie pomocy (Aneks do umowy 2z)

Aktualna instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – IW_WoPP_7.4.2_1z Targowisko – 31 lipca 2019.pdf
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (obowiązkowo wypełnia pełnomocnik będący osobą fizyczną)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_5z (PDF) – aktualizacja styczeń 2021 r.

Umowa o przyznaniu pomocy

Metryczka

Wytworzono: 05.12.2016
Wytworzono przez: Wiesława Deręg
Opublikowano: 05.12.2016, 14:14
Opublikowano przez: Wiesława Deręg
Zmodyfikowano: 28.12.2022, 11:37
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1319

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry