Obwieszczenia wyborcze https://gaad.opolskie.pl/2024/02/obwieszczenia-wyborcze/ https://gaad.opolskie.pl/2024/02/obwieszczenia-wyborcze/https://gaad.opolskie.pl/2024/02/obwieszczenia-wyborcze/https://gaad.opolskie.pl/2024/02/obwieszczenia-wyborcze/
Anna Kurdej-Michniewicz - Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Mariusz Bogucki Mariusz Bogucki Województwo Opolskie